Advocaat voor ontslag

Bel ons E-mail ons


Advocaat ont­slag - Gouderak

Mr. drs. Aroon Gonesh is al meer dan 15 jaar een arbeidsrechtadvocaat gespecialiseerd in ontslagzaken.

Heeft u te maken met een ontslag, of een dreigend ontslag? Als werknemer? Of als werkgever?


Het is dan in ieder geval van belang om zo snel mogelijk een goed dossier op te bouwen en te weten wat uw rechten zijn. Als ervaren advocaat gespecialiseerd in ontslagzaken, met kantoor in de buurt van Gouderak (t.w. in Wateringse Veld, Den Haag), helpt Aroon u daar graag bij.


Hoe kan een arbeids­over­een­komst door ontslag eindigen?

Er is een aantal manieren waarop een arbeidsovereenkomst door een ontslag kan eindigen.
De drie meest gebruikelijke manieren van ontslag zijn:


 • ontslag via het UWV wegens bedrijfs­econo­mische reden (bijvoorbeeld bij een reorganisatie)
 • ontslag wegens disfunctioneren van de werknemer - ontslag via de kantonrechter, en
 • ontslag met wederzijds goedvinden - door middel van een vaststellings­overeenkomst (beëindigings­overeenkomst).


De wijze van ontslag hangt dus af van de reden waarom er ontslagen wordt en de verstandhouding tussen de werkgever en de werknemer.


Wat zijn de economische redenen bij reorganisatie / bedrijfs­economische redenen voor een ontslag via het UWV?

Een werkgever kan bij het UWV een ontslagvergunning vragen. Daarvoor moet er sprake zijn van voldoende bedrijfs­economische omstandigheden. Dat is het geval als de werkgever kan aantonen dat een of meerdere van de volgende redenen aanwezig zijn:


 • een slechte financiële situatie van de werkgever
 • werkvermindering
 • reorganisatie
 • bedrijfsverhuizing of
 • beëindiging van de onderneming.


De werkgever dient aan te tonen dat het noodzakelijk is dat de arbeidsplaats komt te vervallen en dat het ontslag daarom nodig is. Dat kan hij bijvoorbeeld doen door het tonen van financiële gegevens betrefende het bedrijf, zoals winst- en verliesrekeningen en prognoses.


Welke werknemer komt voor ontslag in aanmerking?

Welke werknemer wegens bedrijfseconomische redenen voor ontslag in aanmerking komt wordt met het zogenaamde afspiegelingsbeginsel bepaald. Volgens dit afspiegelingsbeginsel worden de werknemers per categorie uitwisselbare functies in leeftijdscategorieen ingedeeld. De werknemer met het kortste dienstverband in zijn leeftijdscategorie komt als eerste voor ontslag in aanmerking. Maar een ontslagvergunning zal door het UWV pas kunnen worden verleend als de werknemer niet herplaatst kan worden in een andere, passende functie.


Hoe voer je verweer bij het UWV tegen een ontslag­aanvraag door de werkgever?

De werknemer dient de kans te krijgen van het UWV om verweer te voeren tegen de ontslagaanvraag van de wergever.
Als advocaat ontslagrecht is Aroon niet alleen gespecialiseerd in het opstellen van zo'n ontslagaanvraag van de werkgever, maar ook in het voeren van van verweer tegen een ontslagaanvraag.
Aroon heeft als ontslagadvocaat kennis en ervaring met het juridisch beoordelen van ontslagredenen en het waar mogelijk aanvechten van ontslagaanvragen. Aroon heeft onder meer bedrijfseconomische expertise om de financiële onderbouwing, die de werkgever voor de ontslagaanvraag heeft gegeven, te beoordelen.
Het UWV zal, mede op basis van het verweer dat namens de werknemer wordt gevoerdt, besluiten of het beoogde ontslag wordt toegestaan, of niet.
Als het UWV een ontslagvergunning geeft, dan is het mogelijk voor de werknemer om in hoger beroep te gaan. Als ontslagadvocaat staat Aroon zowel werkgevers als werknemers bij in hoger beroep tegen een ontslagvergunning van het UWV.


Hoe ontsla je een werknemer wegens dis­functio­neren?

Een werkgever kan bij de kantonrechter een ontslagprocedure aanhangig maken als de werknemer disfunctioneert. Als ontslagadvocaat heeft Aroon veel ervaring met het voeren van dat soort ontslagprocedures, zowel voor werknemers als voor werkgevers. De werkgever zal in zo'n ontslagprocedure bewijs moeten leveren dat er inderdaad in voldoende mate sprake is van disfunctioneren en dat de betreffende werknemer meerdere malen op zijn disfunctioneren is gewezen en mogelijkheid is geboden om het functioneren te verbeteren.


Wanneer disfunctio­neert een werknemer zo dat hij ontslagen kan worden?

De werknemer disfunctioneert bijvoorbeeld als hij (zij) kwalitatief slecht werk aflevert. Of wanneer de werknemer te slecht met zijn (haar) collega’s en (of) de klanten van het bedrijf omgaat.
Hierbij is het van belang dat aan de werknemer duidelijk is gemaakt wat van de werknemer in de functie wordt verwacht (hetgeen veelal in een functiebeschrijving omschreven staat).


Hoe bereid je een ontslag­procedure bij de kantonrechter voor?

Om aan te tonen dat een werknemer onvoldoende functioneert, zal de werkgever een voldoende dossier met bewijzen moeten presenteren aan de kantonrechter, met daarin bijvoorbeeld de herhaalde waarschuwingen aan de werknemer, functioneringsverslagen, verslagen van beoordelingsgesprekken, en verklaringen van andere werknemers.
Juist voor de werkgever is het voor een ontslag daarom noodzakelijk om een goed dossier op te bouwen. Het is voor een werkgever van belang om in een vroeg stadium hierover advies in te winnen van een ontslagadvocaat.
Voor de werknemer is het van belang om de functionerings- en beoordelingsverslagen telkens goed te lezen en te bewaren. Waar dit noodzakelijk is dient door de werknemer bezwaar gemaakt te worden gemaakt tegen een eventuele incorrecte of onvolledige weergave van de gesprekken. Als een werknemer merkt dat een ontslagdossier wordt opgebouwd, met de bedoeling om een ontslagprocedure bij de kantonrechter tegen hem te beginnen, is het ook zaak om een ontslagadvocaat om advies te vragen.


Wanneer moet je een advocaat voor ontslag inschakelen?

Het is praktisch altijd raadzaam om bij een ontslag of bij een dreigend een ontslagadvocaat in te schakelen. Zo als aangegeven; een werkgever moet om te beginnen een goed dossier opbouwen om aan te tonen dat de werknemer inderdaad moet worden ontslagen. In veel gevallen is zo'n dossier nog onvoldoende. En voor de werknemer geldt dat op een effectieve manier gereageerd wordt op een ontbindingsverzoek, en geen feitelijke juridische argumenten onbesproken te laten.


Advies van een advocaat voor ontslag in de buurt van Gouderak

Naast ontslagprocedures bij het UWV en de kantonrechter, staat Aroon u als ontslagadvocaat met raad en daad bij in zaken betreffende:


 • een ontslag op staande voet
 • het opstellen en beoordelen van een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst)
 • afvloeiingsregelingen - gouden handdruk
 • het voeren van onderhandelingen over een ontslag, en
 • het berekenen van een transitievergoeding en een billijke vergoeding.


Vrijblijvend contact met een advocaat voor ontslag in Gouderak

Wilt u uw juridische vraag over een ontslag aan een arbeidsrechtadvocaat voorleggen? Heeft u als werkgever of werknemer juridische ondersteuning nodig bij een ontslag? Van een in ontslag gespecialiseerde advocaat in de buurt van Gouderak, wellicht?


Neem dan gerust contact met Aroon op. Bijvoorbeeld door te bellen naar 070-3050502 of een e-mail te sturen een e-mail naar info@goneshadvocatuur.nl. Aroon heeft graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek met u, of geeft een eerste vrijblijvend telefonisch advies over het ontslagrecht. In een persoonlijk gesprek kunt u uw juridische vraag aan hem voorleggen. Dat kan op zijn advocatenkantoor in de buurt van Gouderak of ergens anders, bijvoorbeeld in Gouderak. Aroon zal vervolgens graag gezamenlijk bekijken wat hij als ontslagadvocaat voor u kan betekenen in uw zaak.

Advocaat_voor_ontslag_Gouderak

Maak kennis met Aroon Gonesh

Wanneer u geconfronteerd wordt met een ontslagzaak, dan wil je niet zomaar een advocaat. Dan wil je een goede advocaat, gespecialiseerd in ontslag. Als het kan de beste arbeidsrechtadvocaat voor u en uw ontslagzaak... Ik streef ernaar dat te zijn voor mijn cliënten. Of het nu wergevers of werknemers zijn; een goede ontslagadvocaat in de regio van Gouderak. Advocatuur is niet mijn baan ... het is mijn passie. Het vertrouwen dat cliënten daarom in mij hebben is voor mij een erezaak. Hun belang is voor mij als advocaat altijd leidend. Dat drijft mij.

Aroon Gonesh, advocaat voor ontslag in de regio van Gouderak

Bel ons E-mail ons

Openingstijden:

 • maandag 8am - 7pm
 • dinsdag 8am - 7pm
 • woensdag 8am - 7pm
 • donderdag 8am - 7pm
 • vrijdag 8am - 7pm
 • zaterdag gesloten
 • zondag gesloten

© 2023, Gonesh Advocatuur, advocatenkantoor in Den Haag