Advocaat internationale handel

Bel ons E-mail ons


Advocaat voor internationale handel

Mr. drs. Aroon Gonesh heeft de afgelopen 17 jaar als advocaat veel kennis opgebouwd en ervaring opgedaan op het gebied van de internationale handel.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld en onder meer om (grensoverschrijdende) zaken als:


 • distributie en distributieovereenkomsten
 • franchise en franchiseovereenkomsten
 • licenties en licentieovereenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • joint-ventures
 • transport
 • opslag
 • verzekering
 • betalingsmechanismen
 • handelskredieten en letters of credit
 • zakelijke zekerheidsrechten (recht van pand en hypotheek)
 • bankgaranties
 • risico-overgang
 • eigendomsovergang
 • Incoterms (en andere standaardcondities)
 • het Weens koopverdrag (CISG) (en andere regels van eenvormig recht)
 • de Wet oneerlijke handelspraktijken
 • financiering
 • contractbreuk, kwaliteitsgeschillen en kwantiteitsgeschillen
 • geschilbeslechting, al dan niet door arbitrage.


Aroon heeft als advocaat specifieke ervaring met het bijstaan van Nederlandse (maar ook buitenlandse) ondernemingen die actief zijn in de internationale handel in:


 • industriële producten (ook ICT- en telefoonapparatuur)
 • landbouwproducten (w.o. snijbloemen, soja en rijst)
 • metalen en ertsen
 • automobielen en automobielonderdelen
 • vrachtwagens en vorkheftrucks
 • vliegtuigen en vliegtuigonderdelen
 • allerlei olieproducten.


Aroons juridische kennis over de internationale handel stelt hem in staat om snel en doortastend juridisch, praktisch en oplossingsgericht te adviseren. Het gaat daarbij veelal om het niet nakomen van koopovereenkomsten.
Het (al dan niet toerekenbaar) niet-nakomen van zo'n overeenkomst kan te maken hebben met:


 • fraude met goederen of documenten (bijvoorbeeld cognossementen en letters of credit)
 • het verloren gaan van te leveren goederen, bijvoorbeeld door brand tijdens de opslag of het transport en
 • discrepanties in documenten, die een bank bijvoorbeeld aanleiding geven om niet tot betaling over te gaan.


Aroon werkt geregeld samen met door hem geselecteerde (Nederlandse en buitenlandse) schade-experts en heeft een uitgebreid internationaal netwerk van advocaten, accountants, fiscalisten en andere professionals en deskundigen. Dat stelt hem als advocaat voor internationale handel bij uitstek in staat om telkens snel en adequaat de meest passende oplossing te (doen) adviseren, ook als buitenlands recht van toepassing is.


Het spreekt voor zich dat geschillen in handelszaken (vooral in internationale handelszaken) door Aroon en zijn team desnoods worden uitgeprocedeerd voor rechtbanken (in Nederland of in het buitenland) of in arbitrage, bijvoorbeeld bij het Nederlands Arbitrage Instituut of het International Court of Arbitration van de International Chamber of Commerce (ICC).


Neem contact op met een advocaat voor internationale handel

Heeft u interesse in een van de diensten op het gebied van internationale handel, of wilt u hierover een vrijblijvend gesprek?
Neem dan contact op met Aroon. Als advocaat gespecialiseerd in internationale handel bespreekt hij graag met u wat hij voor u kan doen.

Advocaat internationale handel

Maak kennis met Aroon Gonesh

Wanneer je geconfronteerd wordt met een juridisch probleem met internationale handel, dan wil je niet zomaar een advocaat. Dan wil je een goede advocaat die weet waarover het gaat. Als het kan de beste advocaat voor jou en je zaak... Ik streef ernaar dat te zijn voor mijn internationaal handelende cliënten. Voortdurend. Een goede internationaal georiënteerde advocaat. Advocatuur is niet mijn baan ... het is mijn passie. Het vertrouwen dat cliënten daarom in mij hebben is voor mij een erezaak. Hun belang is voor mij als advocaat altijd leidend. Dat drijft mij.

Aroon Gonesh, advocaat voor internationale handel

Bel ons E-mail ons

Openingstijden:

 • maandag 8am - 7pm
 • dinsdag 8am - 7pm
 • woensdag 8am - 7pm
 • donderdag 8am - 7pm
 • vrijdag 8am - 7pm
 • zaterdag gesloten
 • zondag gesloten

© 2022, Gonesh Advocatuur, advocatenkantoor in Den Haag