Second opinion

Bel ons E-mail ons


Advocaat voor een second opinion

Mr. drs. Aroon Gonesh is al meer dan 17 jaar advocaat, en wordt geregeld benaderd voor het geven van second opinions.


Zelfs al wordt u juridisch al bijgestaan door een advocaat of een andere jurist (bijvoorbeeld van een rechtsbijstandverzekeraar) dan kan er toch nog behoefte zijn aan een second opinion.


Dat kan het geval zijn wanneer u twijfelt aan een gegeven juridisch advies. Zo'n advies kan gaan over uw juridische rechten en plichten (bijvoorbeeld over aansprakelijkheid of eigendom), en over uw proceskansen (ook in hoger beroep), maar ook over de wijze waarop geadviseerd wordt een wederpartij te benaderen of een gerechtelijke procedure te voeren (als eisende of als verwerende partij).


Vergoedt een rechtsbijstandverzekeraar een second opinion?

Worden uw belangen behartigd door een rechtsbijstandverzekeraar en bent u niet tevreden met de wijze waarop dit gebeurt? Ook dan kunt u bij ons terecht voor een second opinion. Vaak staat in de geschillenregeling van de rechtsbijstandverzekeraar dat u recht heeft op een second opinion. De kosten van een second opinion worden meestal door de rechtsbijstandverzekeraar betaald.


Heeft een verzekerde het recht om zelf een advocaat te kiezen?

Iedereen met een rechtsbijstandverzekering heeft in bepaalde situaties het recht om zelf een advocaat te kiezen (er is "vrije" advocaatkeuze). Dit houdt in dat een verzekerde een advocaat naar keuze mag inschakelen om zich te laten bijstaan in een gerechtelijke procedure (maar bijvoorbeeld ook een UWV-procedure).


De rechtsbijstandverzekering zal de advocaatkosten meestal moeten voldoen (tot een bepaald maximum), zodat u geen extra kosten maakt door ons in te schakelen.


Meer weten over een second opinion van een advocaat?

Omdat het recht soms complex kan zijn, is het vaak verstandig om in een vroeg stadium van de zaak een second opinion te vragen. Aroon Gonesh geeft second opinions, zowel aan ondernemingen, particulieren als aan overheidsinstanties.

Advocaat second opinion

Maak kennis met Aroon Gonesh

Wanneer je geconfronteerd wordt met een juridisch advies en je twijfelt of het wel juist is, dan wil je een second opinion van een ervaren advocaat. Dan wil je een goed advies. Als het kan van de beste advocaat voor jou en je zaak... Ik streef ernaar dat te zijn voor mijn cliënten. Voortdurend. Een goede advocaat, ook voor het geven van een second opinion. Advocatuur is niet mijn baan ... het is mijn passie. Het vertrouwen dat cliënten daarom in mij hebben is voor mij een erezaak. Hun belang is voor mij als advocaat altijd leidend. Dat drijft mij.

Aroon Gonesh, advocaat voor second opinions

Bel ons E-mail ons

Openingstijden:

  • maandag 8am - 7pm
  • dinsdag 8am - 7pm
  • woensdag 8am - 7pm
  • donderdag 8am - 7pm
  • vrijdag 8am - 7pm
  • zaterdag gesloten
  • zondag gesloten

© 2022, Gonesh Advocatuur, advocatenkantoor in Den Haag