Advocaat incasso

Bel ons E-mail ons


Advocaat incasso in Den Haag

Mr. drs. Aroon Gonesh is als meer dat 17 jaar actief als advocaat voor incasso.


Incasso via een advocaat

Heeft u een schuldenaar die niet betaalt? Zoekt u een advocaat in Den Haag voor een incassozaak? Als u een incasso-opdracht aan ons advocatenkantoor geeft, gaan wij direct met de incasso aan het werk.


Sommatie tot betaling via een incassoadvocaat

Wij weten dat een onbetaalde schuldeiser niet zit te wachten op allerlei gedoe en smoesjes.
Daarom spreken we de schuldenaar direct aan, met korte termijnen die strikt bewaakt worden.


Elke incasso starten wij door contact te zoeken met de schuldenaar, en het geld te incasseren zonder het voeren van een procedure.
De meeste incasso’s worden op die manier in goed overleg alsnog opgelost. Ruim 87% van de incassozaken wordt op die manier tot een goed einde gebracht, dus zonder dat er hoeft te worden geprocedeerd.


Start van een incassoprocedure

We starten pas met een incassoprocedure als duidelijk is dat de buitengerechtelijke fase niets of niet snel een goed resultaat gaat opleveren.


Beslagleggen door een incassoadvocaat

Als advocatenkantoor kunnen wij dan snel en effectief doorpakken met de inzet alle juridische middelen die er zijn, waaronder ook:


 • het voeren van een incassoprocedure, waar mogelijk door middel van een kort geding
 • het leggen van conservatoir beslag
 • het leggen van executoriaal beslag
 • het leggen van derdenbeslag, zoals beslag op een bankrekening
 • het leggen van beslag op een huis of ander onroerend goed
 • het leggen van beslag op een auto
 • het leggen van beslag op (de beslagvrije voet van) salaris
 • het nemen van executiemaatregelen, zoals de verkoop van onroerend goed
 • het uitwinnen van overige verhaalsrechten, en
 • het aanvragen van faillissement van de schuldenaar.

Door beslag te leggen wordt er naar gestreefd om vermogen van de schuldenaar te blokkeren en zo te reserveren voor de betaling van de vordering. Een regulier incassobureau kan dat niet zelf. Daarom zijn wij als incassoadvocaat ook zo succesvol bij het incasseren van onbetaalde facturen.


Incasso tegen vaste prijzen of no cure, no pay

Bij de incasso van onbetwiste vorderingen, werken wij met vaste prijzen.
Een incasso op zogenaamde "no cure – no pay"-voorwaarden is onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden mogelijk volgens de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten. In specifieke gevallen die zich daarvoor zouden kunnen lenen (bijvoorbeeld: een erkenning van de vordering of onbetwistbaarheid van de vordering, en een Nederlandse debiteur die voldoende verhaal biedt), bespreken wij die mogelijkheid graag met u.


Incassokosten verhalen op de schuldenaar

De kosten van de incasso verhalen wij zoveel mogelijk op de schuldenaar.
Indien de vordering die geïncasseerd moet worden lager of gelijk is aan € 25.000, behandelt de afdeling kanton van de rechtbank (de kantonrechter) de zaak.
Indien het geschil om méér dan € 25.000 gaat, wordt de zaak behandeld door de civiele rechter bij de sector handel van de rechtbank.
Een procedure bij de kantonrechter is goedkoper en vergt veelal minder tijd dan een procedure voor de sector handel van de rechtbank.


Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit in werking getreden. Volgens deze wet worden de werkzaamheden die de advocaat verricht voor de incasso van de vordering (voor een deel) in rekening gebracht bij de wederpartij. In een procedure zonder dat de tegenpartij verweer voert (een “verstekprocedure”) is dat EUR 500,- plus 15 procent van de hoofdsom van de vordering. En in een procedure waarbij de tegenpartij wel verweer voert (procedure op tegenspraak) is dat EUR 1.000 plus 15 procent van de hoofdsom van de vordering.


Deze bedragen zijn exclusief de verschuldigde griffierechten en kosten van derden (zoals deurwaarderskosten). Griffierechten zijn het bedrag dat aan een gerecht moet worden betaald als men een civiele zaak of bestuursrechtzaak start, of daarin gedaagde is – zie daarvoor: www.rechtspraak.nl.


Door een veroordeling in de proceskosten wordt de tegenpartij door de rechter verplicht om uw kosten (griffierechten, advocaatkosten, deurwaarderskosten) te vergoeden.
Als er een vonnis is gewezen waarbij de schuldenaar is veroordeeld om uw vordering en de proceskosten aan u te betalen, schakelen wij een deurwaarder in om het totale geldbedrag te innen.

Incassoadvocaat in Den Haag

Aroon als advocaat veel ervaring met incassozaken. Dus; zoekt u een advocaat in verband met de incasso van een onbetaalde rekening? Neem dan gerust vrijblijvend contact met Aroon op. Bijvoorbeeld door te bellen naar 070-3050502 of een e-mail te sturen een e-mail naar info@goneshadvocatuur.nl.


Aroon heeft graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek met u, en geeft als advocaat incasso een eerste vrijblijvend telefonisch advies over het incasseren van uw vordering. Aroon zal vervolgens graag gezamenlijk bekijken wat hij als advocaat voor u kan betekenen in uw incassozaak.

Advocaat incasso in Den Haag

Maak kennis met Aroon Gonesh

Wanneer je geconfronteerd wordt met een wanbetalende debiteur, dan wil je niet zomaar een advocaat. Dan wil je een goede incasso-advocaat. Als het kan de beste advocaat voor jou en je zaak... Ik streef ernaar dat te zijn voor mijn cliënten. Voortdurend. Een goede incasso-advocaat in Den Haag. Advocatuur is niet mijn baan ... het is mijn passie. Het vertrouwen dat cliënten daarom in mij hebben is voor mij een erezaak. Hun belang is voor mij als advocaat altijd leidend. Dat drijft mij.

Aroon Gonesh, advocaat voor incasso in Den Haag

Bel ons E-mail ons

Openingstijden:

 • maandag 8am - 7pm
 • dinsdag 8am - 7pm
 • woensdag 8am - 7pm
 • donderdag 8am - 7pm
 • vrijdag 8am - 7pm
 • zaterdag gesloten
 • zondag gesloten

© 2022, Gonesh Advocatuur, advocatenkantoor in Den Haag