Advocaat incasso

Bel ons E-mail ons


Advocaat incasso - Abbenbroek

Mr. drs. Aroon Gonesh is als meer dat 17 jaar actief als advocaat voor incasso.


Incasso via een advocaat in de regio van Abbenbroek

Zijn advocatenkantoor is gevestigd op een steenworp van Abbenbroek, t.w. in Wateringse Veld (Den Haag), en is in geheel Nederland en ook ver daarbuiten actief als advocaat.
Dus, zoekt u een advocaat voor een incasso in Abbenbroek of in de buurt van Abbenbroek ?
Als u een incasso-opdracht aan ons advocatenkantoor geeft, gaan wij direct met de incasso aan het werk.


Sommatie tot betaling via een incassoadvocaat

Als advocaat incasso weet Aroon dat een onbetaalde schuldeiser niet zit te wachten op allerlei gedoe en smoesjes van zijn debiteur.
Daarom spreken we de debiteur direct aan, in duidelijke taal, met korte termijnen die vervolgens ook werkelijk strikt bewaakt worden. Geen ruimte voor gedoe of onterechte verhalen.


Elke incasso starten wij door constructief contact te zoeken met de schuldenaar, en het geld alsnog in goed overleg te incasseren zonder het voeren van een procedure.
De meeste incasso’s worden op die manier in goed overleg alsnog opgelost. Ruim 87% van de incassozaken van ons advocatenkantoor in de buurt van Abbenbroek wordt op die manier tot een goed einde gebracht, dus zonder dat er hoeft te worden geprocedeerd. De commeriele relatie met de klant blijft op die manier zoveel als mogelijk is intact.


Incassoprocedure door een incassoadvocaat bij Abbenbroek

Aroon start pas met een incassoprocedure als duidelijk is dat de buitengerechtelijke fase niets of niet snel een voldoende resultaat gaat opleveren.
Als ervaren incassoadvocaat kan hij dan snel en effectief doorpakken met de inzet van alle juridische middelen die er zijn, waaronder ook:


 • het voeren van een incassoprocedure, waar mogelijk door middel van een kort geding
 • het leggen van conservatoir beslag
 • het leggen van executoriaal beslag
 • het leggen van derdenbeslag, zoals beslag op een bankrekening
 • het leggen van beslag op een huis of ander onroerend goed
 • het leggen van beslag op een auto
 • het leggen van beslag op (de beslagvrije voet van) salaris
 • het nemen van executiemaatregelen, zoals de verkoop van onroerend goed
 • het uitwinnen van overige verhaalsrechten, en
 • het aanvragen van faillissement van de schuldenaar.


Beslagleggen door een incassoadvocaat bij Abbenbroek

Door beslag te leggen wordt er naar gestreefd om vermogen van de schuldenaar te blokkeren en zo te reserveren voor de betaling van de vordering.
Een regulier incassobureau kan dat niet zelf. Daarom is Aroon als incassoadvocaat ook zo succesvol bij het incasseren van onbetaalde facturen.


Incasso tegen vaste prijzen of no cure, no pay

Bij de incasso van onbetwiste vorderingen, werkt ons advocatenkantoor bij Abbenbroek met vaste prijzen (terwijl ook no cure – no pay mogelijk is).


Incassokosten verhalen op de schuldenaar

De kosten van de incasso verhaalt een goede incassoadvocaat zoveel mogelijk op de schuldenaar.
Indien de vordering die geïncasseerd moet worden, lager of gelijk is aan € 25.000, behandelt de afdeling kanton van de rechtbank (de kantonrechter) de zaak.
Indien het geschil om méér dan € 25.000 gaat, wordt de zaak behandeld door de civiele rechter bij de sector handel van de rechtbank.
Een procedure bij de kantonrechter is in de regel goedkoper en vergt veelal minder tijd dan een procedure voor de sector handel van de rechtbank.


Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit in werking getreden. Volgens deze wet worden de werkzaamheden die de advocaat verricht voor de incasso van de vordering (voor een deel) in rekening gebracht bij de wederpartij. In een procedure zonder dat de tegenpartij verweer voert (een “verstekprocedure”) EUR 500,- + 15 % van de hoofdsom van de vordering. En in een procedure waarbij de tegenpartij wel verweer voert (procedure op tegenspraak) EUR 1.000 + 15% van de hoofdsom van uw vordering.


Deze bedragen zijn exclusief de verschuldigde griffierechten en kosten van derden (zoals deurwaarderskosten). Griffierechten zijn het bedrag dat aan een gerecht moet worden betaald als men een civiele zaak of bestuursrechtzaak start, of daarin gedaagde is – zie daarvoor: www.rechtspraak.nl.


Door een veroordeling in de proceskosten wordt de tegenpartij door de rechter verplicht om uw kosten (griffierechten, advocaatkosten, deurwaarderskosten) te vergoeden.
Als er een vonnis is gewezen waarbij de schuldenaar is veroordeeld om uw vordering en de proceskosten aan u te betalen, schakelen wij een deurwaarder in om het totale geldbedrag te innen.


Incassoadvocaat bij Abbenbroek

Aroon als advocaat veel ervaring met incassozaken. Dus; zoekt u een advocaat in verband met de incasso van een onbetaalde rekening? Neem dan gerust vrijblijvend contact met Aroon op. Bijvoorbeeld door te bellen naar 070-3050502 of een e-mail te sturen een e-mail naar info@goneshadvocatuur.nl.


Aroon heeft graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek met u, en geeft als advocaat incasso een eerste vrijblijvend telefonisch advies over het incasseren van uw vordering. Dat kan op zijn advocatenkantoor in de buurt van Abbenbroek of ergens anders, bijvoorbeeld in Abbenbroek. Aroon zal vervolgens graag gezamenlijk bekijken wat hij als advocaat voor u kan betekenen in uw incassozaak.

Aroon_Gonesh,_advocaat_voor_incasso_in_de_regio_van_Abbenbroek

Maak kennis met Aroon Gonesh

Wanneer je geconfronteerd wordt met een wanbetalende debiteur, dan wil je niet zomaar een advocaat. Dan wil je een goede incassoadvocaat. Als het kan de beste advocaat voor jou en je incassozaak... Ik streef ernaar dat te zijn voor mijn cliënten. Voortdurend. Een goede advocaat voor de incasso van vorderingen. Advocatuur is niet mijn baan ... het is mijn passie. Het vertrouwen dat cliënten daarom in mij hebben is voor mij een erezaak. Hun belang is voor mij als advocaat altijd leidend. Dat drijft mij.

Aroon Gonesh, advocaat voor incasso in de regio Abbenbroek

Bel ons E-mail ons

Openingstijden:

 • maandag 8am - 7pm
 • dinsdag 8am - 7pm
 • woensdag 8am - 7pm
 • donderdag 8am - 7pm
 • vrijdag 8am - 7pm
 • zaterdag gesloten
 • zondag gesloten

© 2023, Gonesh Advocatuur, advocatenkantoor in Den Haag