Advocaat copyright

Bel ons E-mail ons


Advocaat copyright in Den Haag

Zoekt u een advocaat voor copyright? Een copyrightadvocaat in Den Haag, wellicht?


Op het gebied van het copyright adviseert mr. drs. Aroon Gonesh zijn cliënten veelvuldig over de bescherming daarvan.


Advocatenkantoor in Den Haag voor copyrightcontracten

Ook adviseert ons advocatenkantoor bij het opstellen van contracten betreffende copyright, zoals:


 • algemene voorwaarden
 • raamovereenkomsten
 • arbeidsovereenkomsten
 • overeenkomsten van opdracht
 • distributieovereenkomsten
 • franchiseovereenkomsten
 • licentiecontracten
 • royaltycontracten en
 • overdrachtscontracten (vooral ook als clausules in overeenkomsten van opdracht).


Advocatenkantoor voor inbreuk op copyright

Indien een concurrent inbreuk maakt op uw copyright, dan kan Aroon als IE-advocaat adequaat optreden tegen de inbreukmakende partij.


Sommaties aan de partij die inbreuk op copyright pleegt

Tegen een partij die uw copyright schendt kan bijvoorbeeld worden opgetreden door (onder meer) te sommeren (en desnoods in een kortgeding te vorderen) dat deze:


 • de verkoop (et cetera) van de inbreukmakende waren subiet zal staken
 • opgave zal doen van de leverancier, afnemers, aantallen gekochte, verkochte en nog in voorraad gehouden exemplaren
 • opgave zal doen van de gemaakte winst, en
 • de afnemers zal verzoeken tot het retourneren van de inbreukmakende waren.


In een daarop volgende bodemprocedure kan, als er geen regeling wordt getroffen, op basis van de verkregen informatie onder meer winstafdracht en schadevergoeding wegens de copyrightschending worden gevorderd.


Advocaat voor partij die van inbreuk op copyright wordt beschuldigd

Indien uw concurrent u juist van inbreuk op zijn copyright beschuldigt, kan Aroon u als copyrightadvocaat ook adviseren, en desnoods procedures voeren om uw reputatie te beschermen en rechterlijk vast te laten stellen dat de beschuldigingen ongefundeerd zijn (en bijvoorbeeld ook schadevergoeding vorderen wegens de onterechte beschuldiging van copyrightinbreuk).


IE-advocaat in Den Haag bij inbreuk op copyright

Kortom, ons advocatenkantoor in Den Haag treedt veelvuldig op in zaken over inbreuk op copyright, zowel voor als tegen de (beweerdelijk) inbreukmakende partij.
Gelukkig voor alle betrokkenen wordt het merendeel van deze copyrightzaken buiten de rechtszaal om geregeld. Mocht het evenwel tot een procedure komen, dan heeft Aroon ruime ervaring in het procederen, desnoods tot aan de hoogste instanties.


Contact met een advocaat copyright in Den Haag

Indien u een vraag heeft over copyright, neem dan gerust vrijblijvend contact met Aroon op door te bellen met 070-3050502 of een e-mail te sturen naar info@goneshadvocatuur.nl voor een vertrouwelijk kennismakingsgesprek of een eerste telefonisch advies.


In een persoonlijk gesprek (of per telefoon) kunt u uw vraag over copyright aan Aroon voorleggen. Aroon zal vervolgens graag gezamenlijk met u inventariseren wat hij als advocaat copyright voor u kan betekenen.

Advocaat copyright in Den Haag

Maak kennis met Aroon Gonesh

Wanneer je geconfronteerd wordt met een inbreuk op jouw copyright, of wanneer je wordt aangesproken wegens zo'n inbreuk, dan wil je niet zomaar een advocaat. Dan wil je een goede advocaat copyright. Als het kan de beste IE-advocaat voor jou en je zaak... Ik streef ernaar dat te zijn voor mijn cliënten. Voortdurend. Een goede advocaat voor copyright in Den Haag. Advocatuur is niet mijn baan ... het is mijn passie. Het ver­trou­wen dat cliënten daarom in mij hebben is voor mij een erezaak. Hun belang is voor mij als advocaat altijd leidend. Dat drijft mij.

Aroon Gonesh, advocaat copyright in Den Haag

Bel ons E-mail ons

Openingstijden:

 • maandag 8am - 7pm
 • dinsdag 8am - 7pm
 • woensdag 8am - 7pm
 • donderdag 8am - 7pm
 • vrijdag 8am - 7pm
 • zaterdag gesloten
 • zondag gesloten

© 2022, Gonesh Advocatuur, advocatenkantoor in Den Haag