Advocaat auteursrecht

Bel ons E-mail ons


Advocaat auteursrecht in Den Haag

Zoekt u een advocaat voor auteursrecht? Een auteursrechtadvocaat in Den Haag, wellicht?


Op het gebied van het auteursrecht adviseert mr. drs. Aroon Gonesh zijn cliënten veelvuldig over de bescherming daarvan.


Advocatenkantoor in Den Haag voor auteursrechtcontracten

Ook adviseert ons advocatenkantoor bij het opstellen van contracten betreffende auteursrechten, zoals:


 • algemene voorwaarden
 • raamovereenkomsten
 • arbeidsovereenkomsten
 • overeenkomsten van opdracht
 • distributieovereenkomsten
 • franchiseovereenkomsten
 • licentiecontracten
 • royaltycontracten en
 • overdrachtscontracten (vooral ook als clausules in overeenkomsten van opdracht).


Advocatenkantoor voor inbreuk op auteursrecht

Indien een concurrent inbreuk maakt op uw auteursrecht, dan kan Aroon als IE-advocaat adequaat optreden tegen de inbreuk­ma­kende partij.


Sommaties aan de partij die auteursrechtinbreuk pleegt

Tegen een partij die uw auteursrecht schendt kan bijvoorbeeld worden opgetreden door (onder meer) te sommeren (en desnoods in een kortgeding te vorderen) dat deze:


 • de verkoop (et cetera) van de inbreukmakende waren subiet zal staken
 • opgave zal doen van de leverancier, afnemers, aantallen gekochte, verkochte en nog in voorraad gehouden exemplaren
 • opgave zal doen van de gemaakte winst, en
 • de afnemers zal verzoeken tot het retourneren van de inbreukmakende waren.


In een daarop volgende bodemprocedure kan, als er geen regeling wordt getroffen, op basis van de verkregen informatie onder meer winstafdracht en schadevergoeding wegens de auteursrechtschending worden gevorderd.


Advocaat voor partij die van inbreuk op auteursrecht wordt beschuldigd

Indien uw concurrent u juist van inbreuk op zijn auteursrecht beschuldigt, kan Aroon u als auteursrechtadvocaat ook adviseren, en desnoods procedures voeren om uw reputatie te beschermen en rechterlijk vast te laten stellen dat de beschuldigingen ongefundeerd zijn (en bijvoorbeeld ook schadevergoeding vorderen wegens de onterechte beschuldiging van auteursrechtinbreuk).


IE-advocaat in Den Haag bij inbreuk op auteursrecht

Kortom, ons advocatenkantoor in Den Haag treedt veelvuldig op in zaken over inbreuk op auteursrecht, zowel voor als tegen de (beweerdelijk) inbreukmakende partij.
Gelukkig voor alle betrokkenen wordt het merendeel van deze auteursrechtzaken buiten de rechtszaal om geregeld. Mocht het evenwel tot een procedure komen, dan heeft Aroon ruime ervaring in het procederen, desnoods tot aan de hoogste instanties.


Contact met een advocaat auteursrecht in Den Haag

Indien u een vraag heeft over auteursrecht, neem dan gerust vrijblijvend contact met Aroon op door te bellen met 070-3050502 of een e-mail te sturen naar info@goneshadvocatuur.nl voor een vertrouwelijk kennismakingsgesprek of een eerste telefonisch advies.


In een persoonlijk gesprek (of per telefoon) kunt u uw vraag over auteursrecht aan Aroon voorleggen. Aroon zal vervolgens graag gezamenlijk met u inventariseren wat hij als advocaat auteursrecht voor u kan betekenen.

Advocaat auteursrecht in Den Haag

Maak kennis met Aroon Gonesh

Wanneer je geconfronteerd wordt met een inbreuk op jouw auteursrecht, of wanneer je wordt aangesproken wegens zo'n inbreuk, dan wil je niet zomaar een advocaat. Dan wil je een goede advocaat auteurs­recht. Als het kan de beste IE-advocaat voor jou en je zaak... Ik streef ernaar dat te zijn voor mijn cliënten. Voortdurend. Een goede advocaat voor auteurs­recht in Den Haag. Advo­catuur is niet mijn baan ... het is mijn passie. Het ver­trou­wen dat cliënten daarom in mij hebben is voor mij een erezaak. Hun belang is voor mij als advocaat altijd leidend. Dat drijft mij.

Aroon Gonesh, advocaat auteursrecht in Den Haag

Bel ons E-mail ons

Openingstijden:

 • maandag 8am - 7pm
 • dinsdag 8am - 7pm
 • woensdag 8am - 7pm
 • donderdag 8am - 7pm
 • vrijdag 8am - 7pm
 • zaterdag gesloten
 • zondag gesloten

© 2022, Gonesh Advocatuur, advocatenkantoor in Den Haag