Aandeelhouders­overeenkomsten

Bel nu E-mail nu


Advocaat voor aandeelhouders­overeenkomsten

Aroon Gonesh is als advocaat gespecialiseerd in het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van aandeelhouders­overeenkomsten en het beslechten van aandeelhoudersgeschillen.


Het is een vaak voorkomend misverstand dat afspraken tussen de aandeelhouders voldoende zijn geregeld in de statuten, bijvoorbeeld van een B.V.


In de statuten worden de rechten en bevoegdheden van de organen van een vennootschap geregeld. En in een aandeelhoudersovereenkomst wordt meestal vastgelegd op welke wijze zulke statutaire bevoegdheden dienen te worden uitgeoefend.


Als er meerdere aandeelhouders in een vennootschap zijn, is het van belang om contractueel goed vast te welke rechten en plichten de aandeelhouders ten opzichte van elkaar hebben in bepaalde situaties. Het gaat dan vooral om:


 • de besluitvorming (wat voor meerderheid is vereist – gewone meerderheid, een versterkte meerderheid of unanimiteit?)
 • de financiering van de onderneming
 • het dividendbeleid
 • de aanbiedingsplicht ten aanzien van aandelen
 • de afnameplicht ten aanzien van aandelen
 • een zogenaamde “drag along” en (of) een “tag along”-regeling
 • exit-regelingen, de prijsbepaling van de aandelen, de betalingswijze van de koopprijs van de aandelen
 • non-concurrentiebeding
 • relatiebeding
 • geheimhoudingsbeding, en
 • een geschillenregeling.


Zoekt u een advocaat in verband met een aandeelhoudersovereenkomst of een aandeelhoudersgeschil?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij bespreken uw zaak graag en wat wij voor u kunnen doen.

Openingstijden:

 • maandag 8am - 7pm
 • dinsdag 8am - 7pm
 • woensdag 8am - 7pm
 • donderdag 8am - 7pm
 • vrijdag 8am - 7pm
 • zaterdag gesloten
 • zondag gesloten

© 2022, Gonesh Advocatuur, advocatenkantoor in Den Haag